Svar fra bestyrelsen på KU’s brev den 29. Sep.

Modtaget den 14. november 2016. Kære Erik, Gitte, Habib, Jytte, Käthe, Kim, Marie og Olejaan   Tak for jeres brev af 29. september 2016. Bestyrelsen mener ikke, at de nævnte punkter ligger inden for kloakudvalgets opdrag som assisterende udvalg for bestyrelsen. Vi er imidlertid enige i, at husets fremtid som emne er væsentligt for foreningen, […]

Vedr.: Status på Kloakprojektet – 30 September 2016

Kære Alle, Hermed fremsendes status på Kloakprojektet så alle haveejere kan følge lidt med i hvad der sker og ikke sker. Vi har lavet de egentlige projekteringsforudsætninger (beskrivelser og tegninger) for gennemførelse af komplet kloakprojekt i haveforeningen. Dog mangler vi at afklare hvorledes Nordvand vil håndtere den Kloakledning der går igennem haveforeningen, da dens placering […]

Kloakmøde tirsdag d. 13 september 2016.

Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Marie, Gitte og Käthe Afbud: Peter og Habib. Punkt 1. Status på huset: KU besluttede at sende en skriftlig henstilling til bestyrelsen om at de tager kontakt til de relevante myndigheder så foreningen kan få et skriftligt overblik over hvad der er lovligt og muligt omkring husets fremtid. Dette er […]