Kloakmøde/bestyrelsesmøde torsdag d. 7 juli 2016.

Kloakmøde/bestyrelsesmøde torsdag d. 7 juli 2016. Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Gitte, Habib, Kim, Helen, Carsten, Annik og Käthe. Afbud: Marie og Peter. Hvad er der sket siden vores sidste møde. Landmåleren har været her og måle i alle haverne og dataene er ved at blive lagt ind så Hartvig kan komme videre. Pinde ang. Placering […]

Spørgsmål 6

Spørgsmål: Vi står og skal overtage en kolonihave her i Juli, Er det stadigvæk muligt at påvirke hvorhen brønden skal placeres i haven? Svar: Processen med at give indput til Hartvig angående placering af brøndene er ikke gået igang endnu. Hartvig skal først have alle informationerne fra landmålerne. Når de har det, så oplyser vi […]

Fase 1

Her er Fase 1 dokumentet fra Hartvig. Det er Fasen, som Hartvig præsenterede på infomødet. Økonomi delen er fjernet fra rapporten, da licitationen med entreprenørerne endnu ikke er påbegyndt. Fase 1 Rapport over vand og kloak i Pilegårdens Haveby \KU  

Referat fra ku mødet fredag d. 3 juni 2016

Tilstede: Erik, Ole, Kim, Marie, Jytte og Käthe Fraværende: Habib, Peter, Gitte og Annik Accept af Hartvig. Helen har på vegne af bestyrelsen sendt accept til Hartvig, så de kan gå videre med face 2 og fortsætte projektet frem til vores ekstraordinær generalforsamling. Opfølgning på infomøde. Ku syntes at det gav god mening og mere […]

Referat fra infomøde onsdag d. 25 maj 2016

Velkomst ved Formand Helen Petersen. Introduktion om kloakudvalget (Ku) og bestyrelsens arbejde og overvejelser ind til nu ved Ku og bestyrelsesmedlem Peter Johansen. Vores hjemmeside med link til kloakudvalget er kommet op og stå og fik rosende ord med på vejen og her vil alle referater og relevante papirer og oplysninger blive lagt. Morten Andersen […]

Spørgsmål 5

Spørgsmål: Hvordan ser tidsplanen ud for kloak projektet. Svar: Projektet kan forventes at kunne udføres efter følgende tidsplan: Medlems informationsmøde Maj 2016 Fase 1 Skitseprojekt: Maj – Juni 2016 Fase 2 Hovedprojektering: Juni-August 2016 Fase 3 Licitation og udbud til entreprenører September 2016 Fase 4 Gennemførelse af entreprise Oktober 2016 – Januar 2017 Fase 5 […]