Kloakmøde tirsdag d.17 maj 2016.

Kloak/bestyrelsesmøde tirsdag d. 17 maj 2016. Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Gitte, Peter, Carsten, Annik og Käthe. Afbud: Marie, Habib og Helen. Vi havde besøg af Niels Lundorf fra Arbejdernes Landsbank som fremlagde hvilke lånemuligheder der er til vores projekt ”kloak”. Når vi har fået et større overblik over dette og kender mere til prisen […]

Spørgsmål 4

Spørgsmål: Bliver det muligt at afdrage hele ens parcels beløb på én gang – her tænkes på fælleslånet? Svar: Der vil være mulighed for at deltage i fælleslånet, betale hele sin gæld i forbindelse med kloakeringen på én gang, eller betale sin gæld ud i løbet af låneperioden.

Spørgsmål 3

Spørgsmål: Har i talt om internet (fibernet) i samme moment, nu hvor vi alligevel skal grave? Svar: Der er ikke planer om at lægge fiber ned i forbindelse med kloakeringen. Der ligger allerede noget “internet” i gangene, som blev gravet ned i forbindelse med at der blev trukket strøm for ikke så mange år siden. […]

Kloakmøde mandag d. 25 april 2016.

Kloakmøde mandag d. 25 april 2016. Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Marie, Gitte, Käthe. Fraværende: Peter, Habib, Annik. Skal der ske ændringer i vores ordensregler/vedtægter i forbindelse med kloakeringen, Erik kigger på dette. Hvornår skal alle være tilsluttet systemet, udvalget mener en elestik på ca. 2 år, Gitte undersøger andre steder. Der skal tilsluttes ved […]