Kloakmøde tirsdag d. 13 september 2016.

Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Marie, Gitte og Käthe Afbud: Peter og Habib. Punkt 1. Status på huset: KU besluttede at sende en skriftlig henstilling til bestyrelsen om at de tager kontakt til de relevante myndigheder så foreningen kan få et skriftligt overblik over hvad der er lovligt og muligt omkring husets fremtid. Dette er […]

Kloakmøde/bestyrelsesmøde torsdag d. 7 juli 2016.

Kloakmøde/bestyrelsesmøde torsdag d. 7 juli 2016. Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Gitte, Habib, Kim, Helen, Carsten, Annik og Käthe. Afbud: Marie og Peter. Hvad er der sket siden vores sidste møde. Landmåleren har været her og måle i alle haverne og dataene er ved at blive lagt ind så Hartvig kan komme videre. Pinde ang. Placering […]

Spørgsmål 6

Spørgsmål: Vi står og skal overtage en kolonihave her i Juli, Er det stadigvæk muligt at påvirke hvorhen brønden skal placeres i haven? Svar: Processen med at give indput til Hartvig angående placering af brøndene er ikke gået igang endnu. Hartvig skal først have alle informationerne fra landmålerne. Når de har det, så oplyser vi […]