Forslag indsendt af Johan Staureby

 Hej naboer
I forlængelse af mine tanker omkring fællesområdet – så har jeg tænkt over en løsning som burde være billig at lave – og som måske kunne give mening at overveje inden der evt. etableres en ny parkeringsplads.

Ideen

Hvis man vendte fællesarealet om så ville man spare en del “ligegyldig” vej rundt om huset. Det ville faktisk betyde at vi for små penge ville kunne etablere et fællesområde som ikke er en parkeringsplads.

Før billede

Efter billede

Opgaven

I en helt skrabet model for et nyt fællesområde så ville opgaverne måske holdes til følgende:

  • Nedrivning/flytning af skure  (det kan vi klare selv)
  • Flytte sten rundt så de store sten blev brugt på parkeringspladsen (og ville forhindre at det var mudret omkring bilerne) – muligvis en gravemaskine ville være at foretrække til dette arbejde.

Hvis første fase af ovenstående bare handler om at få etableret den nye parkeringsplads, så ville vi kunne arbejde på fællesområdet løbende efterfølgende (første skridt ville være at fjerne asfalt og plante græs f.eks.).

VIGTIGT: Dette er ikke noget der besluttes alene med en Facebook afstemning, men giver mig en idé om hvor mange der synes det er noget der skal undersøges nærmere.

Afstemningen kan findes på vores Facebook gruppe.