Hvornår må man køre ind i foreningen med tunge køretøjer?

Ang. færden på stierne – både mens kloakprojektet er aktivt og efterfølgende

Erik har fortalt følgende:

  • Entreprenøren har sagt til Kloakudvalget at vi ikke må færdes på stierne med køretøjer mens kloakprojektet foregår uden skriftlig aftale. Dette skyldes at entreprenøren har ansvaret for kloakprojektet indtil det er leveret.
  • Så længe kloakprojektet er i gang er vores haveby også en arbejds og byggeplads, så evt. gener fra entreprenøren er svære at gøre noget ved.

Åbne spørgsmål:

Hvad er de præcise bestemmelser for hvordan og hvornår kan man benytte stierne når kloakarbejdet er færdigt?

Der er flere der gerne vil vide hvad der evt. skal tages højde hvis man skal bygge nyt, grave kloak eller køre materialer. 

Hvad er planen ift. erstatningsansvar? Hvilke retningslinjer er vi enige om? Eller er det foreningens forsikring der tager over hvis en haveejer der kommer til at påføre kloaken skader? Hvornår ophører Entreprenørens ansvar?

Når bestyrelsen har fundet ud af ovenstående vil dette indlæg blive opdateret.