Kloak og vand – sådan gør du

 

Hent hele manualen som PDF til udskrift her.

OBS: Der skal ikke søges om tilladelse for tilsutning til kommunen. Dette håndteres internt i foreningen.

OBS OBS. For midlertidig etablering af vand – find vejledning på vores hjemmeside.

Vejledning:

Det her er tænkt som en hjælp, så man kan komme godt i gang.

Kontakt altid bestyrelsen, og spørg hvordan du/I skal forholde til jeres eget projekt, inden du/I går i gang med kloak og vand.

Alt skal foregå skriftligt. Send / print denne vejledning til dem der skal udføre arbejdet.

Dette skal man igennem:

  1. Få godkendt dine tegninger af evt. nybyggeri inden du/I går i gang
  2. Få godkendt din kloak og vand projekt inden du/I går gang
  3. Det skal være en aut. Gas og vandmester der laver/tilslutter vandledningen
  4. Det skal være en aut. kloakmester der lave/tilslutter kloakken.  
  5. Der skal tages billededokumentation af det der ligger i jorden, så man ved hvor det er.
  6. Dokumenterne/fakturaen fra den aut. Gas og vandmester og den aut. Kloakmester og billederne og evt. godkendte tegninger af ny tilbygning, afleveres til bestyrelsen når man er færdig.
  7. Først når ovenstående er afsluttet kan vand og kloak tages i brug.

Kloak og vand skal være tilsluttet senest 1. august 2020. Kan man ikke overholde tidsfristen på 2 år, så kontakt bestyrelsen.

Vær opmærksom på haveforeningens kørselsregler på stier og veje som findes på hjemmesiden så snart den er modtaget fra Hartvig Consult.

Skema

(Dette skema kan bruges til både Gas & vandmester og Kloakmester – er det 2 forskellige kan skemaet printes 2 gange)

Dokumentation for udført arbejde leveres med billeder.

Følgende de billeder skal sendes digitalt til bestyrelsen sammen med dette udfyldte skema.

  • Et billede der viser hvor der er trukket rør i jorden (og gerne en stregtegning af grund og hus og rørtrækning hvis muligt)
  • Et billede af selve tilslutningen (for kloak skal tilslutningen til brønd fotograferes. For vandtilslutning skal stopventil fotograferes
  • Evt. andre billeder som kan være med til at gøre det nemt for en kommende haveejer at finde ud af hvad der er lavet

Ved underskrift på dette dokument bekræfter den autoriserede installatør at arbejdet er udført korrekt.

Hent hele manualen som PDF til udskrift her.