Kloakmøde onsdag d. 13 juli 2016.

Kloakmøde onsdag d. 13 juli 2016.
Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Gitte, Kim, Helen og Käthe.
Afbud: Peter, Marie og Habib.
1. Hvornår skal man være tilkoblet det nye system.
KU anbefaler at alle skal være tilkoblet senest 2 år efter ibrugtagnings datoen, dog afventer vi svar fra Hartvig ang. de haver der evt. heller ikke tilslutter sit vand før om det er en mulighed.
2. Gladsaxe kommune har afslået at ophæve den servitut, der siger at grunden hvorpå det store huset stå, ikke kan frasælges. Derfor er det ikke muligt at sælge huset, så hvad der fremadrettet skal ske med huset tages op senere og ikke i KU regi.
3. KU er ved at udfærdige et brev til alle haveejere, hvor lånemulighederne beskrives og der kommer en haverundgang d. 30 og 31 juli, hvor KU vil kunne svarer på spørgsmål og I kan tilkendegive jeres ønsker.
KU anbefaler at alle er med i et fælleslån fra start. Foreningen optager et byggelån i etableringsfasen, som efterfølgende konverteres til et fælleslån når projektet er slut. Senere kan de som ønsker det betale deres andel ud til Arbejdernes landsbank mod et beskedent ekspeditions gebyr af ca. 700 kr.
Fortsat god sommer i vores dejlige koloni.
Ref. Käthe

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *