Kloakmøde tirsdag d. 13 september 2016.

Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Marie, Gitte og Käthe

Afbud: Peter og Habib.

Punkt 1. Status på huset:

KU besluttede at sende en skriftlig henstilling til bestyrelsen om at de tager kontakt til de relevante myndigheder så foreningen kan få et skriftligt overblik over hvad der er lovligt og muligt omkring husets fremtid. Dette er efter Ku`s mening vigtigt og meget relevant i forhold til vores økonomi i forbindelse med kloakeringen.

Punkt 2. Erik tager kontakt til Hartvig, for at høre hvor langt arbejdet er, som I kan se af den sidste udmelding fra Hartvig er der nogle udfordringer omkring Nordvands planer om klimasikring af overfladevand, som bla. kan få betydning for hvornår gravearbejdet kan gå i gang. Lige så snart vi ved noget mere, vil vi gerne kunne orientere alle haveejere.

Ref. Käthe

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *