Kloakmøde torsdag d. 4 august 2016.

Kloakmøde torsdag d. 4 august 2016.
Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Marie, Peter, Annik og Käthe
Afbud: Helen og Gitte samt Habib.
Punkt1. Ku har haft kontakt med de fleste haveejere i weekenden, i forbindelse med det brev der er sendt ud ang. finansieringsmulighederne, det har vist sig at 65 har givet udtryk for deres mening, heraf har 60 krydset af i fælleslån, 4 i egenfinansiering og 1 har sat kryds i begge muligheder. Dette er så tydeligt et flertal at det er fælleslånet vi tager.
Punkt2. Peter kontakter 2 andre pengeinstitutter for at se om der er et bedre tilbud på lån end det vi har fået.
Peter vender tilbage inden for 2 uger med svar til KU.
Punkt3. Da der var nogle haver der var låst da landmåleren var her sidst, tager Käthe kontakt til disse, så der kan åbnes og alle haverne kan komme med på tegningen.
Efterfølgende er der lavet aftale om at Landmåleren kommer tirsdag d .9-8 om formiddagen, så den sag skulle der være styr på nu.
Punkt4. Erik tager kontakt med Hartvig, for at få styr på:
a. Møde med de to haver der pt. er kloakeret
b. Tidsplan for vores ekstraordinære generalforsamling
c. Tidsplan for udsendelse af udbudsmateriale til entreprenørfirmaer
Punkt5.KU og bestyrelsen
Annik har bedt havens nuværende advokat undersøge om det er muligt at adskille det store hus fra Haveforeningen. Tilbagemeldingen fra Advokaten var at det ikke kunne lade sig gøre da Kommunen ikke var indstillet på at tillade dette.
Jytte fra KU har dog fået tilsendt en mail der indikerer at det er muligt at indsende en ansøgning om dispensation hvilket der arbejdes videre med, for at få afklaret hvad der er op og ned på de to forskellige udlægninger om hvad der er muligt. I forhold til at det store hus kan blive solgt.
5A: Jytte har samtidig bedt om at det undersøges om, hvad den servitut der er lyst på haven af Danske Bank, (gælder samtidig for alle pengeinstitutter) vedr. sikkerhedsstillelse for at den enkelte have ejer kan optage et lån i huset til finansiering af huskøbet, men samtidig forhindre at der kan optages et realt kredit lån de nuværende panthavere (Banker) ikke ønsker at rykke for at give plads til et realkredit lån.
Jytte mener endvidere at pantet betyder at alle i haveforeningen hæfter for de haveejer der har stille sikkerhed i deres hus. Dette undersøges nu til bunds en gang for alle, så der ikke er flere uklarheder omkring den lyste servitut.

Ref. Käthe

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *