KU møde den 22.2. 2017

Tilstede:

Käthe, Olejaan, Erik, Jytte, Habib, Kim & Marie

Afbud: Peter

Dagsorden:

  1. Status på Hartvig
  2. Skal mail fra den 18.11 på hjemmesiden?
  3. Godkendelse af referat fra mødet med Jesper Rebel
  4. Optagelse af lån til kloakeringen
  5. Evt.

AD1:

Hartvig har på vores opfordring i januar taget kontakt til Nordvand. Så vidt vi ved, har de ikke fået noget svar endnu. Morten Hartvig er på ferie til på mandag, hvor Olejaan tager fat i ham igen for at få en status. Olejaan giver Hartvig besked om, at vi afholder Generalforsamling den 28.3. (GF17) og vi regner med at de deltager for at give hele haven en status og besvare spørgsmål. Olejaan informerer bestyrelsen om, at vi ønsker at Hartvig kommer på dagsordenen til GF17.

Erik deltager i et borgermøde den 28.2. Det er Nordvand der inviterer interesserede borgere og mødet omhandler kommunens planer for regnvand.

AD2:

Mailen fra den 18.11 er sådan set ældre end julebrevet fra Hartvig, som allerede ligger på hjemmesiden. Vi beslutter for nuværende ikke at lægge det på hjemmesiden, men beder Hartvig lave en opdateret procesbeskrivelse for kloakeringen på Poppelvej, som kan blive præsenteret på GF17.

AD3:

Punktet udgår, da vi ikke har modtaget noget referat fra Peter.

AD4:

Ved afstemning i sommer, var der flertal for at optage et fælleslån til kloakeringen. For nuværende kan vi ikke komme nærmere den endelige ramme for lånet, da vi stadig afventer at kunne sætte projektet i udbud. Vi regner med, at der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når der skal stemmes om lånet.

AD5:

Vi drøftede forskellige forslag til GF17.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *