Nyhed fra Hartvig – Vigtigt

Som alle er bekendt med er foreningen i gang med arbejdet omkring etablering af nye kloakker og helårsvand i området. Vi har allieret os med et rådgivende ingeniørfirma – Hartvig Consult – til at projektere og styre projektet, og dette arbejde blev sat i gang før sommerferien. I den mellemliggende periode har der været landmåler i området, ingeniøren har foretaget projektering og opstillet forslag til hvordan vi kan få lagt de nye ledninger med størst muligt hensyn til område og beboere.

I processen har der ligeledes været dialog med Nordvand, som er den myndighed der skal godkende projektet og måden vi skal lede spildevand væk fra området på. Møderne med Nordvand har medført, at foreningens projekt med etablering af kloakledningerne skal medtages i et større puslespil med klimasikring af områderne både nord og syd for vores haver. Da det er Nordvand som er den endelige godkender og koordinator i forhold til rådgiverens oplæg til de nye kloakker hos os og de øvrige klimatilpasninger i området, må vi konstatere at projektet bliver forsinket. På nuværende tidspunkt kan vi ikke melde ud med hvornår det egentlige gravearbejde kan komme i gang, men både rådgiver og bestyrelse samt kloakudvalg arbejder intenst på at komme videre.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *