Hvornår må man køre ind i foreningen med tunge køretøjer?

Ang. færden på stierne – både mens kloakprojektet er aktivt og efterfølgende

Erik har fortalt følgende:

  • Entreprenøren har sagt til Kloakudvalget at vi ikke må færdes på stierne med køretøjer mens kloakprojektet foregår uden skriftlig aftale. Dette skyldes at entreprenøren har ansvaret for kloakprojektet indtil det er leveret.
  • Så længe kloakprojektet er i gang er vores haveby også en arbejds og byggeplads, så evt. gener fra entreprenøren er svære at gøre noget ved.

Åbne spørgsmål:

Hvad er de præcise bestemmelser for hvordan og hvornår kan man benytte stierne når kloakarbejdet er færdigt?

Der er flere der gerne vil vide hvad der evt. skal tages højde hvis man skal bygge nyt, grave kloak eller køre materialer. 

Hvad er planen ift. erstatningsansvar? Hvilke retningslinjer er vi enige om? Eller er det foreningens forsikring der tager over hvis en haveejer der kommer til at påføre kloaken skader? Hvornår ophører Entreprenørens ansvar?

Når bestyrelsen har fundet ud af ovenstående vil dette indlæg blive opdateret.

Forslag indsendt af Johan Staureby

 Hej naboer
I forlængelse af mine tanker omkring fællesområdet – så har jeg tænkt over en løsning som burde være billig at lave – og som måske kunne give mening at overveje inden der evt. etableres en ny parkeringsplads.

Ideen

Hvis man vendte fællesarealet om så ville man spare en del “ligegyldig” vej rundt om huset. Det ville faktisk betyde at vi for små penge ville kunne etablere et fællesområde som ikke er en parkeringsplads.

Før billede

Efter billede

Opgaven

I en helt skrabet model for et nyt fællesområde så ville opgaverne måske holdes til følgende:

  • Nedrivning/flytning af skure  (det kan vi klare selv)
  • Flytte sten rundt så de store sten blev brugt på parkeringspladsen (og ville forhindre at det var mudret omkring bilerne) – muligvis en gravemaskine ville være at foretrække til dette arbejde.

Hvis første fase af ovenstående bare handler om at få etableret den nye parkeringsplads, så ville vi kunne arbejde på fællesområdet løbende efterfølgende (første skridt ville være at fjerne asfalt og plante græs f.eks.).

VIGTIGT: Dette er ikke noget der besluttes alene med en Facebook afstemning, men giver mig en idé om hvor mange der synes det er noget der skal undersøges nærmere.

Afstemningen kan findes på vores Facebook gruppe.

 

Rotter

Hvad skal du gøre, hvis du ser en rotte i din have?

Så er du forpligtet til at melde det til kommunen. Det gør du her: https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/rotter-_katte_og_andre_dyr/anmeld_rotter

Send også en orienteringsmail til bestyrelsen, så det er muligt at samle et overblik.

Hvis katten slæber en død rotte med hjem til dig, så behøver du ikke kontakte kommunen. Katte har et meget stort område, de furagerer i, og rotten kan derfor være fanget flere kilometer væk.

Her er en håndfuld gode råd til, hvad du kan gøre for at undgå at gøre din have tiltrækkende for rotter: https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-for-rotter-15201/

Pas på, hvis du skal rydde op efter rotter: Mennesker kan blive meget syge af rotters urin. Har du haft et par uønskede logerende, som der skal ryddes op efter, så husk handskerne!

Hække

Der vil blive mulighed for at få tilbudt 2 forskellige hæktyper: Liguster eller bøgehæk. (Poppelvej er ikke med i dette projekt)

Hver haveejer melder ind hvilke typer hæk de ønsker til Käthe på kathe.reckeweg@gmail.com eller Olejaan på olejann@haandholdtsocialservice.dk

Når alle har meldt ind, vil KU derefter tage et møde med gartnerfirmaet om det præcise tidsforløb og pris.

Det vil ikke være muligt at få pengene udbetalt, da hækkene skal plantes ud fra landmålerens opmålinger. Gartneren vil sørger for, at hækken også bliver sat inde for den stiopmåling, der er foretaget og derfor gældende.

Hvis man ikke ønsker en af de to muligheder for hæk, men eventuelt har et tredje ønske, eksempelvis en laurbær eller andalusisk sydvendt bjergskråningsrosenhæk, skal man indbetale differencen, fra den dyreste hæktype bøgehæk, og derefter bestilles den hos gartnerfirmaet, som også planter den.

Tilmeldingsdato vil blive udmeldt, når KU har haft møde med Hartvig og gartnerfirmaet.

 

Bestilling af muld fra Opgravningerne

På byggemødet i dag er det bestemt, at alle bestillinger på muldjord annulleret, da man umiddelbar ikke har viden om hvor meget der er tilbage, når de selv er færdig med at bruge det de skal.
Entreprenøren er klar til en weekend, hvor man deler god muldjord ud.  Datoen endnu ikke er fastlagt.
Hvis i har spørgsmål om skel eller vandmålerbrønden. Det kan være placering, højden i forhold til terrænet mm.
kan i kontakte KU på ee@ere1950.dk husk at få have nr. med.
Vi har efterhånden fået lagt rigtig meget kloak og vandrør ned i stierne . Det vil sige, man må ikke køre ind i bil, da jorden og kloakrørene langt fra har sat sig,
Hvis man køre ind, og over jernpladerne alligevel, så er det på egen ansvar.
Evt. skader på terræn mm. vil der blive afkrævet erstatning for.
De samme vil ske hvis man eks. kommer noget i skelbrønden før det er frigivet.
/KU

Sådan flager man :)

Flaget hejses ved solopgang, dog aldrig før 8:00, og hales ned ved solnedgang.

Flagning om natten er kun tilladt, hvis flaget er fuldt belyst af projektør eller lignende.

Hejs aldrig et slidt eller meget falmet flag. Et flag, som har udtjent sin værnepligt, skal brændes. Dette kan foregå privat eller via offentlig affaldshåndtering.

Flaget må på intet tidspunkt røre jorden under hejsning/nedhaling. Der må ikke hejses flere flag på samme flagstang.