Ekstraordinær generalforsamling 11. december 2017

Kære naboer

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 11. december.

Se indkaldelsen til generalforsamlingen 2017-ekstraordinaer-gf.

Ønsker du at levere en fuldmagt til den ekstraordinære generalforsamling – så kan du finde dokumentet her.

NOTE: Husk at en fuldmagt skal underskrives i hånden. Dvs. den skal enten scannes og sendes til bestyrelsen på pilegaardenshaveby@gmail.com  eller medbringes af en nabo.

Opdatering om kloakprojekt

Bestyrelsen og Kloakudvalget arbejder på højtryk med at forberede den ekstrordinære generalforsamling.
Vi troede en kort stund, at vi kunne afholde denne den 23. november, men vi står lige nu med nogle
udfordringer, vi skal have på plads, før vi kan indkalde.

Der er 3 nye forhold, vi lige nu arbejder med.

  1. Vi er blevet gjort opmærksomme på, at kloakarbejdet kræver stier i hele foreningen på 5 meter, for at gøre plads til maskiner og jord. Vi arbejder på at finde alternative løsninger.
  2. Vedrørende optagelse af lån, er vi i forhandling med flere banker for at få det bedste tilbud. Derudover arbejder vi på at finde den bedste finansieringsmodel for vores forening.
  3. Hartvig har i mandags modtaget tilbuddene på entreprisen og forhandler nu med den billigste tilbudsgiver.

SÅ kære naboer: vi ligger ikke på den lade side og håber at kunne indkalde jer snarest, så vi kan få sat gang i
arbejdet med kloakeringen.

Har I spørgsmål, så husk at I kan skrive til bestyrelsen eller kloakudvalget. I finder kontaktoplysningerne på
hjemmesiden.

Bedste hilsner
Käthe, Olejaan, Kim, Henrik, Erik, Morten, Stisa, Johan & Marie

KU møde den 22.2. 2017

Tilstede:

Käthe, Olejaan, Erik, Jytte, Habib, Kim & Marie

Afbud: Peter

Dagsorden:

  1. Status på Hartvig
  2. Skal mail fra den 18.11 på hjemmesiden?
  3. Godkendelse af referat fra mødet med Jesper Rebel
  4. Optagelse af lån til kloakeringen
  5. Evt.

AD1:

Hartvig har på vores opfordring i januar taget kontakt til Nordvand. Så vidt vi ved, har de ikke fået noget svar endnu. Morten Hartvig er på ferie til på mandag, hvor Olejaan tager fat i ham igen for at få en status. Olejaan giver Hartvig besked om, at vi afholder Generalforsamling den 28.3. (GF17) og vi regner med at de deltager for at give hele haven en status og besvare spørgsmål. Olejaan informerer bestyrelsen om, at vi ønsker at Hartvig kommer på dagsordenen til GF17.

Erik deltager i et borgermøde den 28.2. Det er Nordvand der inviterer interesserede borgere og mødet omhandler kommunens planer for regnvand.

AD2:

Mailen fra den 18.11 er sådan set ældre end julebrevet fra Hartvig, som allerede ligger på hjemmesiden. Vi beslutter for nuværende ikke at lægge det på hjemmesiden, men beder Hartvig lave en opdateret procesbeskrivelse for kloakeringen på Poppelvej, som kan blive præsenteret på GF17.

AD3:

Punktet udgår, da vi ikke har modtaget noget referat fra Peter.

AD4:

Ved afstemning i sommer, var der flertal for at optage et fælleslån til kloakeringen. For nuværende kan vi ikke komme nærmere den endelige ramme for lånet, da vi stadig afventer at kunne sætte projektet i udbud. Vi regner med, at der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når der skal stemmes om lånet.

AD5:

Vi drøftede forskellige forslag til GF17.

Svar fra bestyrelsen på KU’s brev den 29. Sep.

Modtaget den 14. november 2016.

Kære Erik, Gitte, Habib, Jytte, Käthe, Kim, Marie og Olejaan

 

Tak for jeres brev af 29. september 2016.

Bestyrelsen mener ikke, at de nævnte punkter ligger inden for kloakudvalgets opdrag som assisterende udvalg for bestyrelsen.

Vi er imidlertid enige i, at husets fremtid som emne er væsentligt for foreningen, og opfordrer jer hermed til som haveejere at udarbejde et kvalificeret forslag til den kommende generalforsamling.

For så vidt spørgsmål om udmatrikulering og andre servitutpålagte ønsker har vi den 8. november 2016 holdt et møde sammen med kloakudvalget med deltagelse af foreningens advokat med henblik på afklaring af disse.

Vi håber, dette modsvarer jeres forventninger.

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Spørgsmål 9

Spørgsmål:

Ved i noget om, hvornår vi får information om placering af kloakdæksel på grunden
fra Hartvig. (skabelonen)

Ved i noget om, hvilken måned der påbegyndes udgravning til kloakering.

Ved i noget om, hvor vi skal gøre af det overflade vand der kommer ved skybrud, og
lign. Hvor skal vi lede det hen?

Svar:

Som det ser ud nu her, så tyder det på at vi bliver nødt til at afventer Nordvand. Hartvig er nødt til at vide hvor Nordvand kommer til at ligge deres ledning, før end at planen for Poppelvej området kan gøres færdig. KU vil dog høre Hartvig, om det er muligt at fastlægge resten af brøndplaceringerne, eller om vi er nødt til at vente, til at hele planen ligger fast.

Angående påbegyndelsen af kloakeringen, så er den forløbelige melding fra Hartvig, at det tidligst kan forventes påbegyndt til efteråret 2017.
Se eventuelt: Hartvig

Angående overflade vand, så arbejder Hartvig stadigvæk på den løsning der giver mest mening for os. Hvad den ender ud i, er vi ikke klar over endnu. Hartvig har nævnt, at de målinger de har fået af undergrunden, tyder på at vi ikke kan lave faskiner ude under fællesledningerne i stierne, pga. grundvand og jordforhold. (Lerlag).

Spørgsmål 8

Spørgsmål:

Hvad er de seneste nyheder vedr. kloakeringen og den tidsplan vi fik fremlagt af
Hartvig? Skal vi regne med at det går i gang i løbet af efteråret som planlagt?

Svar:

Desværre ser det ikke ud til at vi kommet til at gå i gang med kloakeringen i løbet af efteråret 2016, pga. Nordvands planer om deres egen ledning, der løber igennem vores grund.

Se eventuelt: Hartvig