Spørgsmål 6

Spørgsmål:

Vi står og skal overtage en kolonihave her i Juli, Er det stadigvæk muligt at påvirke hvorhen brønden skal placeres i haven?

Svar:

Processen med at give indput til Hartvig angående placering af brøndene er ikke gået igang endnu. Hartvig skal først have alle informationerne fra landmålerne. Når de har det, så oplyser vi her på hjemmesiden, hvordan og hvorledes processen kommer til at forgå.

Vi kommer også på hjemmesiden til at skrive noget omkring hvad Hartvig anbefaler/rådgiver omkring, hvad man skal overveje i ens valg af brøndplacering.

Referat fra ku mødet fredag d. 3 juni 2016

Tilstede: Erik, Ole, Kim, Marie, Jytte og Käthe

Fraværende: Habib, Peter, Gitte og Annik

Accept af Hartvig.

 • Helen har på vegne af bestyrelsen sendt accept til Hartvig, så de kan gå videre med face 2 og fortsætte projektet frem til vores ekstraordinær generalforsamling.

Opfølgning på infomøde.

 • Ku syntes at det gav god mening og mere ro i salen at stolene var sat op inden I kom og vi opfordre alle til at respektere dette fremover.
 • Ku foreslår at have 43 og 69 holder et møde med Hartvig og en rep. fra ku om hvor de er tilsluttet og om de er lovlige.

Udformning af ændrede vedtægter i forbindelse med kloakering.

 • Alle i ku og bestyrelsen skal læse forslag til vedtægter op til næste møde (de vil blive fremsendt af Marie.)

Nyt om huset.

 • Der har været en ejendomsmægler og se på huset, men inden der gås videre, skal det undersøges til bunds hvilke mulighederne der er, hvad siger loven og hvad koster det. Habib. Erik og Ole står for dette.

Information fra Hartvig.

 • Al information på hjemmesiden til haveejerne går gennem ku (Kim)
 • Marie laver en mailliste til Hartvig med kontaktpersoner i ku og bestyrelse.

Datoer til brøndgennemgang.

 • Erik kontakter Hartvig ang. Datoer for gennemgang af brøndplaceringer, når vi har dem kommer de på hjemmesiden (minimum 14 dage før)

Valg af entreprenør.

 • Ku har besluttet at anbefale 1 evt. 2 entreprenørfirmaer til Hartvig, så de kommer med i en udbuds runde.

Opfølgning af servitut og evt. et alternativt banktilbud.

 • Disse 2 punkter er udskudt til næste møde, da Peter og Annik ikke var til stede på dette møde.

Ref. Käthe

Referat fra infomøde onsdag d. 25 maj 2016

 • Velkomst ved Formand Helen Petersen.
 • Introduktion om kloakudvalget (Ku) og bestyrelsens arbejde og overvejelser ind til nu ved Ku og bestyrelsesmedlem Peter Johansen.

Vores hjemmeside med link til kloakudvalget er kommet op og stå og fik rosende ord med på vejen og her vil alle referater og relevante papirer og oplysninger blive lagt.

 • Morten Andersen fra RGI Hartvig Consult gennemgik projektet, pt. og lidt om fremtiden. Der vil blive lagt et kort på nettet over hvor der er overfladevand på grundene, I bedes se om markeringerne passe på jeres grund (Har I vand eller ikke) og melde tilbage til en fra KU hvis der er rettelser, det er for at vi måske kan tænke noget dræning ind i projektet.

 

 • Peter Hartvig fra Hartvig Consult Fremviste et skema, som der bliver lavet over hver have, hvor vi på et tidspunkt skal sætte krydser der hvor vi ønsker placeringen af brøndene, dette kommer de og kan være behjælpelige med.

Derudover blev det også meget tydeligt sagt at alle tilslutninger af kloak / spildevand og vandtilførsel på den enkelte grund skal udføres af autoriseret fir og godkendes, man må dog godt selv grave renden.

Der var spørgsmål ang. vandmålere og det tages op med Nordvand på et senere tidspunkt.

Der var også spørgsmål om hvem der har ansvar for beskadiget hæk og lignende, dette vil fremgå af det endelige projekt, men vi må regne med nogle gener, da vores gangstier er meget smalle.

Kommunikationen i projektet er meget vigtig for at det kommer til at køre så gnidningsløst som muligt og tidsrammen kan holdes. Derfor ser kommandovejen sådan ud: haveejer – ku – Hartvig og samme vej tilbage Hartvig – ku – haveejer.

Til sidst blev der udskrevet en konkurrence om udformningen af dækslerne. Vi lægger op på hjemmesiden når vi har fået skitsen på dækslet og det kan så afhentes hos Käthe i have 66, man vil i den anledning også få datoen for aflevering igen.

Tak for et stort fremmøde og oplysende aften til alle.

Ref. Käthe

Dagsorden til KU møde den 03-06-2016

Godkendelse af Hartvig til Fase 2

Opfølgning af info møde ( dæksler- konkurrence )

Udformning af nye vedtægter til kloaker.

Nyt info om Huset

Hvordan skal vi videre formidle Hartsvigs information.

Kommunikation i mellem KU og Hartvig ( hvilke personer) har de helt styr på det.

Datoer til gennemgang af haver ( x på billede og Pinde) Hvordan var det tænkt.

Skal KU til vælge en eller to entreprenør til licitationen.

Opfølgning på servitutter som Annik har spurgt Jesper om den ene kunne fjernes og den anden der skulle rykke. Hvad koster det.

Skal der indhentes et alternativt bank tilbud (Peter)

Spørgsmål 5

Spørgsmål:

Hvordan ser tidsplanen ud for kloak projektet.

Svar:

Projektet kan forventes at kunne udføres efter følgende tidsplan:

Medlems informationsmøde Maj 2016

Fase 1 Skitseprojekt: Maj – Juni 2016

Fase 2 Hovedprojektering: Juni-August 2016

Fase 3 Licitation og udbud til entreprenører September 2016

Fase 4 Gennemførelse af entreprise Oktober 2016 – Januar 2017

Fase 5 Aflevering og kontrol Februar 2017

Fase 6 Overdragelse til forening Marts 2017

Fase 7 Ibrugtagning af helårsvand og kloak April 2017.

 

 

Kloakmøde tirsdag d.17 maj 2016.

Kloak/bestyrelsesmøde tirsdag d. 17 maj 2016.

Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Gitte, Peter, Carsten, Annik og Käthe.

Afbud: Marie, Habib og Helen.

Vi havde besøg af Niels Lundorf fra Arbejdernes Landsbank som

fremlagde hvilke lånemuligheder der er til vores projekt ”kloak”. Når vi

har fået et større overblik over dette og kender mere til prisen på

projektet, vil det blive lagt på hjemmesiden og komme op på en

ekstraordinær generalforsamling.

Der vil være mulighed for at deltage i fælleslånet, betale hele sin gæld i

forbindelse med kloakeringen på en gang eller betale sin gæld ud i løbet

af låneperioden.

Der ligger en servitut og en deklaration på foreningen, som skal ophæves

/ændres inden vi kan låne, dette tager Annik sig af.

Vi forventer at få hjælp til det juridiske af vores rådgiver Jesper Rabel.

Vi skal have kigget på vores vedtægter, så de kommer til at passe til

fremtiden, dette er udvalget gået i gang med og så vil det være

bestyrelsen der vedtager dem.

Vores hjemmeside med kloakudvalg er nu oppe og køre så I kan følge

med i hvad der sker og stille spørgsmål til KU.

Næste møde er infomøde d.25 maj på Mørkhøj skole, vi håber at se så

mange som muligt.

Næste KU møde er d. 2 juni.

Tak for et godt møde.

Ref. Käthe

Spørgsmål 4

Spørgsmål:

Bliver det muligt at afdrage hele ens parcels beløb på én gang – her tænkes på fælleslånet?

Svar:

Der vil være mulighed for at deltage i fælleslånet, betale hele sin gæld i forbindelse med kloakeringen på én gang, eller betale sin gæld ud i løbet af låneperioden.

Spørgsmål 3

Spørgsmål:

Har i talt om internet (fibernet) i samme moment, nu hvor vi alligevel skal grave?

Svar:

Der er ikke planer om at lægge fiber ned i forbindelse med kloakeringen.

Der ligger allerede noget “internet” i gangene, som blev gravet ned i forbindelse med at der blev trukket strøm for ikke så mange år siden. Der er tvivl om hvorvidt dette er fiber, eller en anden form for kabler. Det er heller ikke sikkert at kablerne overhovedet er tilsluttet. KU har bedt bestyrelsen om at undersøge, om der findes dokumentation der kan opklare dette.