Invitation til informationsmøde

København, 11-5-2016

Kære haveejere i Pilegårdens Haveby!

Så er der dato for informationsmødet med vores rådgivende ingeniører, Hartvig Consult.

Vi vil rigtig gerne se jer alle (JA!) onsdag den 25. maj kl. 18 i kantinen på Mørkhøj Skole.

Hvorfor skal du komme til dette møde? Det skal du fordi:

 1. Hartvig præsenterer deres forundersøgelse, så du får fra hestens egen mund, hvad de har fundet ud af om vores haveby i forhold til den forestående kloakering vedr. estimeret budget, muligheder for dræn/rottesikring/belysning, jordforhold og meget mere.
 2. Du har mulighed for at stille alle dine spørgsmål om kloakeringen og få eksperternes svar.
 3. Du vil blive bedt om at ønske, hvor brønden skal stå i din have.
 4. Der bliver udskrevet en lille, sjov konkurrence og den vil du da ikke gå glip af muligheden for at vinde:)

Kan du ikke deltage på trods af disse gode grunde, vil du selvfølgelig få adgang til referat og få mulighed for at ønske placeringen af din brønd på anden vis.

Der skal ikke stemmes om noget på dette møde.

Vi håber på at se så mange af jer som muligt!

Der bliver serveret en øl/sodavand.

 

De bedste hilsner fra

Kloakudvalget & bestyrelsen

Kloakmøde mandag d. 25 april 2016.

Kloakmøde mandag d. 25 april 2016.

Tilstede: Jytte, Erik, Ole, Kim, Marie, Gitte, Käthe.

Fraværende: Peter, Habib, Annik.

Skal der ske ændringer i vores ordensregler/vedtægter i forbindelse med kloakeringen, Erik kigger på dette.

 • Hvornår skal alle være tilsluttet systemet, udvalget mener en elestik på ca. 2 år, Gitte undersøger andre steder.
 • Der skal tilsluttes ved salg
 • Al tilslutning skal udføres af autoriseret vvs og godkendes af bestyrelsen.

Hartvig kommer med forslag til 3 entreprenører og KU forslag til 2 entreprenører. som skal i udbud, Erik kontakter Morten Andersen for at høre om størrelsen af firmaerne, så de er i stand til at løfte opgaven.

KU besluttede at Peter er kontaktperson til Hartvig med cc til Erik og Käthe.

I fase 1 som vi er i gang med vil der blive afholdt et medlemsmøde og når vi er i gang med fase 2 vil der være en ekstraordinær generalforsamling.

Nu er tiden kommet til at sende meddelelse ud til alle haveejere.

 • Med post
 • I glasburet på p. pladsen
 • På vores hjemmeside, forventes at være klar ca. 15 maj og her kan I også gå ind og stille nogle af alle de spørgsmål I må have og vi vil svarer efter bedste evne.
 • Vi vil også forsøge at lægge det på Facebooksiden.

Ref. Käthe

Kloakmøde tirsdag d.12 april 2016.

Kloakmøde tirsdag d.12 april 2016.

 

Tilstede: Peter, Jytte, Ole, Erik, Kim, Marie, Gitte, Helen, Carsten og Käthe. Der ud over deltog Morten Andersen fra RGI Hartvig.

Fraværende Annik og Habib.

Dagens agenda var at Morten A. gennemgik fase 1 i forhold til vores kloakering og de tilstedeværende kunne stille uddybende spørgsmål til Morten A.

Alle fik udleveret en oversigt over fase 1som er en undersøgelses fase på:

 • Hvad kan lade sig gøre?
 • Hvordan er jordforholdene?
 • Dialog med Nordvand.
 • Skaffe tegninger over området.
 • Få overblik over brøndenes placering.

Vi har på nuværende tidspunkt både el – telefon og bredbånd lagt ned i gangene, hvis der er nogen der ved om der ligger mere og evt. hvor vil KU gerne ide det. Er der tegninger over det?

Ku anbefalede enstemmigt til bestyrelsen at det bliver RGI Hartvig der kommer til at stå for vores projekt kloakering og det efterkom bestyrelsen.

Der vil i løbet af fase 1 blive afholdt et møde med foreningens medlemmer hvor RGI vil fortælle i detaljer om kloakeringen og alle vil få mulighed for at afgive ønske om brøndplacering på egen grund.

Næste møde i Ku er d. 25 april 2016 kl. 18 hos Gitte i have 4

Tak for et godt møde og gæstfrihed til Marie og Kim.

Ref. Käthe

Kloakmøde mandag d. 4 april 2016

Kloakmøde mandag d. 4 april 2016

Tilstede: Peter, Jytte, Ole, Erik, Habib, Kim, Marie, Gitte og Käthe.

Fraværende Annik og Ib.

KU diskuterede de tre RGI’s indkomne materialer. De er meget forskellige udarbejdet med hensyn til omfang, men deres ”tilbud” på fase 1 er tæt på hinanden hvad angår pris på dette.

KU blev enige om at tage yderligere kontakt til RGI Hartvig Consult for at holde et møde d. 12 april 2016, hvor KU og bestyrelsen er til stede for at gennemgå deres oplæg endnu engang og vi vil efter mødet tage stilling til det videre forløb. Valget er faldet på dem, da vi syntes de virker meget professionelle, har kloakeret i kolonihaver før og vores kemi føles rigtig.

Vi har sat Brockhuus A/S på standby lidt, men de var også et rigtig godt bud.

IGS er fravalgt da de ikke har erfaring med kolonihaver og vi snakkede lidt forbi hinanden.

Habib arbejder videre med hvilke muligheder der er med husets fremtid.

Vores kloakmail er oprettet og er følgende:

Kloakudvalget@pilegaardenshaveby.dk

Nyt møde i KU er d.25 april 2016 kl. 18 hos Gitte have 4

Tak for et godt møde.

Ref. Käthe