Sådan flager man :)

Flaget hejses ved solopgang, dog aldrig før 8:00, og hales ned ved solnedgang.

Flagning om natten er kun tilladt, hvis flaget er fuldt belyst af projektør eller lignende.

Hejs aldrig et slidt eller meget falmet flag. Et flag, som har udtjent sin værnepligt, skal brændes. Dette kan foregå privat eller via offentlig affaldshåndtering.

Flaget må på intet tidspunkt røre jorden under hejsning/nedhaling. Der må ikke hejses flere flag på samme flagstang.