Spørgsmål 9

Spørgsmål:

Ved i noget om, hvornår vi får information om placering af kloakdæksel på grunden
fra Hartvig. (skabelonen)

Ved i noget om, hvilken måned der påbegyndes udgravning til kloakering.

Ved i noget om, hvor vi skal gøre af det overflade vand der kommer ved skybrud, og
lign. Hvor skal vi lede det hen?

Svar:

Som det ser ud nu her, så tyder det på at vi bliver nødt til at afventer Nordvand. Hartvig er nødt til at vide hvor Nordvand kommer til at ligge deres ledning, før end at planen for Poppelvej området kan gøres færdig. KU vil dog høre Hartvig, om det er muligt at fastlægge resten af brøndplaceringerne, eller om vi er nødt til at vente, til at hele planen ligger fast.

Angående påbegyndelsen af kloakeringen, så er den forløbelige melding fra Hartvig, at det tidligst kan forventes påbegyndt til efteråret 2017.
Se eventuelt: Hartvig

Angående overflade vand, så arbejder Hartvig stadigvæk på den løsning der giver mest mening for os. Hvad den ender ud i, er vi ikke klar over endnu. Hartvig har nævnt, at de målinger de har fået af undergrunden, tyder på at vi ikke kan lave faskiner ude under fællesledningerne i stierne, pga. grundvand og jordforhold. (Lerlag).

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *