Vedr.: Status på Kloakprojektet – 30 September 2016

Kære Alle,

Hermed fremsendes status på Kloakprojektet så alle haveejere kan følge lidt med i hvad der sker og ikke sker.

Vi har lavet de egentlige projekteringsforudsætninger (beskrivelser og tegninger) for gennemførelse af komplet kloakprojekt i haveforeningen. Dog mangler vi at afklare hvorledes Nordvand vil håndtere den Kloakledning der går igennem haveforeningen, da dens placering har afgørende indflydelse på jeres kloakprojekt.

Denne afklaring trækker desværre ud da Nordvand på nuværende tidspunkt IKKE har afklaret hvorledes de ønsker at renovere ledningen, idet det er Nordvands ønske, at gøre deres ledning større, dvs. at den ø550 ledning der er der i dag ønskes opgraderet til en Ø1000 Ledning. Hvis dette sker, bliver vi nød til at ændre det oprindelig udformede kloakprojekt.

Såfremt det ender med en større ledning igennem haveforeningen vil denne ledning ”ligge i vejen” for det kloaksystem vi skal etablere hos jer, hvilket så vil betyde en omprojektering i den vestlige del af haveforeningen (Poppelvej). Således betyder dette også en ændring af den resterende del af haveforeningens nye kloak. Så man kan sige vi er afhængige af hvad Nordvand finder ud af og ikke mindst hvad vi kan forlange på jeres vegne i den forbindelse.

Vi har haft møde med Nordvand og kommunikere løbende med dem for at presse på en løsning. Når der foreligger en løsning og et oplæg fra Nordvand, kan vi arbejde videre med dette, desværre ikke før. Lige nu arbejder Nordvand sammen med deres rådgiver på at finde ud af hvordan de ønsker at løse problemerne.

Tidshorisonten for dette er ikke endeligt fremsendt, men vi kan konstatere, at Kloakprojekt ikke kan igangsættes før tidligst i Efteråret 2017, da Nordvand skal omlægge deres ledning inden vi kan igangsætte arbejderne med jeres kloak.

Vi forsøger at løse problemerne med Nordvand, således i som forening kan få den bedste løsning i forhold til jeres projekt, dette vil tage noget tid, men vi vil sikre at det samlede resultat er en gevinst for foreningen når projektet endeligt er færdigt.

Med venlig hilsen

Peter Hartvig

Adm. direktør ‐ Ingeniør M. IDA

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *