Featured

Færdsel på Havebyens arealer med køretøjer under kloakprojektet

Hej Alle,

Vi er blevet bedt om at sørge for at der kun er færdsel på stierne på fod.

Se brevet her. Brev havebyen – færdsel

“Kære KU,

I forbindelse med arealet er ”overdraget” til entreprenøren for gennemførelse af projekt vand og kloak, så er der nogle forholdsregler i skal være opmærksomme på.

‐ Færdsel udover adgang til haverne til fods er således ikke tilladt.

Vi beder om dette respekteres fuldt ud, idet vi kan risikere krav stillet mod Havebyen af entreprenøren i det tilfælde der sker skade på dele i arbejdsområdet så længe det er under entreprenørens administration.

Med venlig hilsen

Peter Hartvig

Adm. direktør ‐ Ingeniør M. IDA ”

 

Løsning på storskrald

Vi har talt med kommunen og fået en løsning på løbende storskrald i sæsonen. Storskraldet skal stilles bagerst i det nye område med container til almindeligt skrald. Storskrald kan henstilles 2 dage før tømning.  Det er meget vigtigt, at dette overholdes af alle, så der ikke kommer rotter og andet utøj på pladsen.

Følgende datoer er aftalt:

14-06-2019 tidligst henstilling 12-06-2019

12-07-2019 tidligst henstilling 10-07-2019

09-08-2019 tidligst henstilling 07-08-2019

06-09-2019 tidligst henstilling 04-09-2019

Storskrald betyder, at der IKKE må forekomme bygge-affald i henstillingen.

Man skal forestille sig, at det der kan henstilles, er det løse, som falder ud, hvis du stiller dit hus på hovedet. Altså møbler, lamper, tæpper, gryder, porcelæn med mere. Altså IKKE køkkenbord, brædder lægter, tagpap, vinduer, fliser, malerrester, kemikalier og lignende. Hvis dette ikke overholdes tages det ikke med og skal så retur til egen have igen.

Haveaffald (9-12 august)

Haveaffald kan afleveres fra 9-12. august (Altså torsdag til og med søndag denne weekend)

Onsdag opsættes der en 20 m3 container til haveaffald. Den afhentes igen mandag d. 13.

Vi undskylder den sene udmelding, men der har først været hul igennem med at få en aftale her efter sommeren og mange i haven har spurgt hvornår dette kunne blive da haveaffaldet hober sig op.

Containeren bliver stillet ude på Pilegårdsvej ved siden af indkørslen til parkeringspladsen.

NB. Vi arbejder på et nyhedsbrev mere med nogle flere informationer, men her nu så bare den korte nyhed omkring haveaffald.

Venlig hilsen bestyrelsen

Kloak og vand – sådan gør du

 

Hent hele manualen som PDF til udskrift her.

OBS: Der skal ikke søges om tilladelse for tilsutning til kommunen. Dette håndteres internt i foreningen.

OBS OBS. For midlertidig etablering af vand – find vejledning på vores hjemmeside.

Vejledning:

Det her er tænkt som en hjælp, så man kan komme godt i gang.

Kontakt altid bestyrelsen, og spørg hvordan du/I skal forholde til jeres eget projekt, inden du/I går i gang med kloak og vand.

Alt skal foregå skriftligt. Send / print denne vejledning til dem der skal udføre arbejdet.

Dette skal man igennem:

  1. Få godkendt dine tegninger af evt. nybyggeri inden du/I går i gang
  2. Få godkendt din kloak og vand projekt inden du/I går gang
  3. Det skal være en aut. Gas og vandmester der laver/tilslutter vandledningen
  4. Det skal være en aut. kloakmester der lave/tilslutter kloakken.  
  5. Der skal tages billededokumentation af det der ligger i jorden, så man ved hvor det er.
  6. Dokumenterne/fakturaen fra den aut. Gas og vandmester og den aut. Kloakmester og billederne og evt. godkendte tegninger af ny tilbygning, afleveres til bestyrelsen når man er færdig.
  7. Først når ovenstående er afsluttet kan vand og kloak tages i brug.

Kloak og vand skal være tilsluttet senest 1. august 2020. Kan man ikke overholde tidsfristen på 2 år, så kontakt bestyrelsen.

Vær opmærksom på haveforeningens kørselsregler på stier og veje som findes på hjemmesiden så snart den er modtaget fra Hartvig Consult.

Skema

(Dette skema kan bruges til både Gas & vandmester og Kloakmester – er det 2 forskellige kan skemaet printes 2 gange)

Dokumentation for udført arbejde leveres med billeder.

Følgende de billeder skal sendes digitalt til bestyrelsen sammen med dette udfyldte skema.

  • Et billede der viser hvor der er trukket rør i jorden (og gerne en stregtegning af grund og hus og rørtrækning hvis muligt)
  • Et billede af selve tilslutningen (for kloak skal tilslutningen til brønd fotograferes. For vandtilslutning skal stopventil fotograferes
  • Evt. andre billeder som kan være med til at gøre det nemt for en kommende haveejer at finde ud af hvad der er lavet

Ved underskrift på dette dokument bekræfter den autoriserede installatør at arbejdet er udført korrekt.

Hent hele manualen som PDF til udskrift her.

Opdatering vedr. kloak, kørselstilladelse og vandtilslutning

Kære naboer

Der er desværre ikke kørselstilladelse endnu til haveforeningen, og man må således ikke køre ind i haven, herunder få håndværkere til at tilslutte kloak – da kloaksystemet endnu ikke er frigivet.

Tilslutning til vand er dog åbnet. Man skal dog huske at få det tilsluttet med en tilbageløbsventil så vandsystemet ikke forurenes.

Vi ved det er til stor frustration for alle, og vi ønsker alle at det var gået anderledes, men det er desværre sådan det stadig forholder sig.

Sidste nyt er at der åbnes i midt juli.

Bestyrelsen vil opdaterer jer så snart vi ved mere.

Midlertidig tilslutning af vand

Nu når vi er ved at være tæt på vand i det blå rør, så er der noget i skal være meget opmærksom på indtil i har en færdig og godkendt tilslutning!

Hvis i bruger en almindelig vandslange, fra det blå rør til gamle vandinstallation, og vandslangen ligger på jorden, hvor den får sol mm. så bliver vandet bliver varmet op i vandslangen.

Så vil der være større chancer for, der vil dannes bakterier i vandet, og derfor ikke skal drikkes direkte

Skal du lave drikkevand mm. og du har denne form for tilslutning, er mit råd.

Du skal varme vandet op til 100 grader varme og lade vandet ”spilkoge” i to minutter, så mikroorganismer bliver dræbt. Stil det i køleskabet når det er kølet ned.

–          Hvis du varmer vandet op med en elkedel, skal du give en portion vand to opkog med et til to minutters mellemrum.

Hvis du tapper vand direkte af det blå rør, skal du lade det løbe lidt – evt. i en vandkande – til det er dejlig koldt, så er det klar til brug og helt normalt vand.

Hilsen

Kloakudvalget

Tilslutning af vand og kloak

Vi skal lige gøre opmærksom på at man absolut ikke må tilslutte til kloak og vand før man har fået lov.
Det får man ved at kontakte KU på skrift
Mail: ee@ere1950.dk
el. i postkassen på Pilegårdsvej 103 st. th.
Husk! have nr.
Vi forventer det bliver efter 01. juni 2018 som planlagt

MVH

KU