Tro og love erklæring, Gladsaxe kommune

Hvis du som haveejer er bosiddende i Gladsaxe kommune, så skal der årligt indsendes en tro og love erklæring, så der ikke betales dobbelt renovation.

Du kan hente blanketten her.

Tro_og_love_erklaering_2017

Blanketten skal efterfølgende indsendes til Gladsaxe kommune.

Haveejere med fast adresse i Gladsaxe kommune, som IKKE får indsendt blanketten, vil efterfølgende blive opkrævet beløbet af vores administrationsfirma.